Cestopis

Chorvatsko | Na lodi, Den 3

20:08:00


Třetí den byl na programu výlet lodí. Po výborné snídani jsme se museli s hotelem rozloučit, naložit naše kufry do autobusu. A vyrazit na loď. Když jsme se všichni nalodili, vyrazili jsme na vzdálený ostrov Pag. Přesněji do městečka Lun. 

Genealogie

Genealogie: Matriky a co v nich najít? 3. díl

8:59:00

Nejdůležitějším zdrojem našeho bádání po předcích jsou samozřejmě matriky. Bez nich bychom se daleko nedostali.
Matriky jsou hlavním pramenem poznání životních příběhů našich předků. V Čechách bylo o vedení matrik rozhodnuto na pražské synodě roku 1605, na Moravě na olomoucké synodě již roku 1591.
K zápisům o křtech a sňatcích přibyly ještě podle nařízení římského rituálu  z 16. června 1614 zápisy o úmrtí, takže povinnost vést knihy manželství (libri matrimoniorum), knihy zesnulých (libri defunctorum) a knihy narozených (libri baptisatorum) byla uložena všem farářům, kdežto knihu křtěnců a biřmovanců měli vést jenom někteří. V důsledku toho byly matriky vedeny stále ještě nejednotně a nedokonale. 

Nákupy

Sony Alpha a5000

10:14:00

O koupi lepšího foťáku už uvažuji několik měsíců. Svůj první starý foťák, který mám i teď, jsem používala více jak 5 let. Nevyhovovala mi kvalita fotek a už jsem spíše používala mobil, který má skvělou kvalitu fotek, jen prostě to nebylo ono.

Create your own visited countries map or check out the JavaScript Charts.

Instagram

Odebírej